top of page

קומפרסורים

מדחס אוויר הוא מכשיר חיוני וחשוב מאוד בתחומי התעשייה, המכונאות, התחבורה, הרכב, הניקוי ועוד. תפקידם של קומפרסורים הוא לדחוס אוויר ולאחר הדחיסה, לשחרר אותו באופן מבוקר בהתאם לפקודה. המדחס עצמו בנוי מיחידת שאיבה ומיכל לחץ ועל מנת לשמור עליו בצורה הטובה ביותר, חשוב מאוד להקפיד על הוראות התחזוקה שלו וכללי הבטיחות הנוגעים לאופן השימוש בו. תחזוקה נכונה של המדחס, יכולה להאריך את חייו ולמנוע בו תקלות ובעיות שונות שידרשו תיקון- דבר אשר יכול לחסוך לכם לא מעט.

כיצד שומרים על מדחס אוויר

כאמור, על מנת לשמור על קומפרסור האחראי על דחיסת אוויר לאורך זמן בצורה תקינה ואיכותית, חשוב מאוד לתחזק אותו בצורה נכונה. כך לדוגמא: כאשר מדובר על מדחס אוויר ללא וסת וללא לוכד לחות, פעולות התחזוקה הנדרשות עבורו אינן רבות ובעיקר יש צורך להקפיד על כללי הבטיחות הנדרשים לצורך שימוש בו. כאשר מדובר על מדחס אוויר אשר מגיע יחד עם וסת או פילטר, הרי שעל מנת לשמור עליו בצורה הטובה ביותר.

יש צורך לבצע בו ניקוי תקופתי באמצעות ריקון הקערה של לוכד הלחות בכל פעם שהם מתמלאים במים. כאשר מדובר על מדחס אוויר עם מיכל, חשוב מאוד לנקז את המיכל באמצעות פתיחת השסתום המצוי בתחתית. חשוב מאוד לבצע את הפעולה הזו כל עוד יש עדיין לחץ במיכל מחד ומאידך, יש להקפיד שהמדחס עצמו יהיה כבוי. כאשר מדובר על מדחס אוויר אשר מכיל שמן, חשוב מאוד לבדוק את גובה השמן באופן סדיר וקבוע בהתאם להוראות היצרן. כאשר חסר שמן, חשוב מאוד להוסיף.

שמירה על הבטיחות בשימוש במדחסי אוויר

על מנת לשמור על הבטיחות של מדחסי אוויר, חשוב מאוד לדעת כיצד מדחס האוויר אמור לפעול ולבצע את עבודתו. מדובר על מכשיר עוצמתי המכיל בו רכיבים חשמליים וגם לחצי אוויר גבוהים ולכן, יש להשתמש בכל מדחס אוויר בהתאם להוראות הבטיחות. בכל מדחס יש מתג הגנה שמטרתו היא לנתק את המדחס בו ברגע שבו הוא מתחמם יתר על המידה. אם המדחס שלכם התחמם יתר על המידה, יש צורך לחכות עד שיתקרר לחלוטין ואז ללחוץ על מתג האיפוס שלו בכדי לחזור לעבודה. אם המדחס שלכם מתחיל להשמיע רעשים חריגים, חשוב מאוד לבדוק אותו בצורה יסודית באופן מכאני ולא להמשיך להשתמש בו.

תחזוקה ושמירה על כללי הבטיחות של מדחס הם דבר חשוב, אך חשוב לא פחות לרכוש את המדחס מהחברה הטובה ביותר בתחום מדחסים. כיום כדאי מאוד לרכוש מדחסי אוויר מהחברה המובילה ביותר בתחום מדחסים, הלא היא: חברת טכנו אב בע"מ.

Comments


bottom of page