top of page
תמונת רקע עיבוד הפח 2.jpg

מכונת חיתוך לייזר,
הינה מכונה המיועדת ללקוחות לחיתוך פלטות ברזל במגוון גדלים ובמגוון סוגים ועוביים עם מערכת מיזוג וקירור לארונות החשמל   לשמירת אורך החיים של חלקי החשמל ולטמפרטורת סביבה גבוהה ומערכת לפינוי עשן מתקדמת בתוך המכונה בסירקולציה.

bottom of page