top of page
תמונת רקע עיבוד הפח 2.jpg

מערכת ריתוך לייזר,
הינה מכונה המיועדת לריתוך חלקי ברזל בעוביים שונים ובטכנולוגיה מתקדמת

bottom of page