top of page
תמונת רקע עיבוד הפח 2.jpg

מדחסים רפואיים

מדחס רפואי,
הינו מדחס יבש ללא הזרקת שמן המיועד לתעשייה הרפואית, עובד בטכנולוגיה בוכנתית (סקרול) ובורגי.

נשימתיים

bottom of page